VoetreflexologieEen behandeling voetreflexologie heeft steeds tot doel;
  1. LEVENSKRACHT VERBETEREN
  2. IMMUUNSYSTEEM VERSTERKEN ONTSPANNING GEVEN
  3. ZELFGENEZEND VERMOGEN VAN HET LICHAAM STIMULEREN
Tijdens een behandeling voetreflexologie, wordt er de eerste keer een anamnese afgenomen. De reden van je komst wordt besproken,  er wordt gevraagd naar eventuele problemen en eventuele voorgeschiedenis hiervan. De eerste keer kan de behandeling dan wat korter zijn,  ook om je lichaam te laten wennen aan voetreflexologie.
De volgende keren wordt er telkens een kort gesprekje gevoerd om de lichamelijke reacties en/of veranderingen op te kunnen volgen.
Een behandeling bestaat telkens uit het goed losmaken van de voet, de hele voet wordt behandeld. Tijdens een behandeling worden er vaak bepaalde probleemgebieden opgespoord. Dan wordt de behandeling voor een specifiek probleem gestart.

Uiteraard kan je gewoon een ontspannende voetreflexologiebehandeling krijgen.

Ook in het bedrijfsleven geraken massages tijdens de kantooruren overigens stilaan geïntroduceerd. Een korte voetreflexmassage van 15minuten kan bij werknemers stresssymptomen, helpen verbeteren.
Voetreflexmassages kunnen dus in uw bedrijf gegeven worden.

Krijg je graag een behandeling aan huis; dit is bespreekbaar.

Onze voeten zijn een kaart van reflexzones, elke zone is verbonden met een orgaan in het lichaam. Bij deze zones werkt alles in twee richtingen: het orgaan heeft invloed op de betreffende zone, maar omgekeerd ook de zone op het orgaan. Door voetreflexmassage kan je de beweeglijkheid van de organen herstellen.
Bij een belemmerde energiedoorstroming naar een bepaald orgaan, zal de betreffende zone bij druk pijnlijk aanvoelen, soms kan een zone echter ook gevoelloos zijn. Door deze zone of een zone die hiermee in verband staat te behandelen zal de energiedoorstroming verbeteren en de pijn afnemen.
Een goede energiedoorstroming is de basis van onze gezondheid! Voetreflexologie helpt hierbij!
Voetreflexologie is geen geneeswijze op zich, het verhoogt het zelfgenezend vermogen en de immuniteit van ons lichaam. Bepaalde klachten kunnen verminderen of verdwijnen. Onze levenskracht gaat toenemen en we voelen ons beter in ons lichaam.

Bij ernstige ziektebeelden, kan voetreflexologie een hulp zijn omdat ze de uitscheidingsorganen activeren, pijn kan verlichten, meer ontspanning kan brengen, …Kortom de patiënt meer comfort kan geven

Toch moet erop gewezen worden dat reflexologie in geen geval een diagnose van een dokter of enig andere medische behandeling vervangt! Wel is het van  groot nut ter ondersteuning van de gezondheid, al dan niet in samenwerking met andere geneeswijzen
 
                                                                                      
Opgelet!
De meeste mensen voelen zich na een sessie voetreflexologie goed, prima ontspannen. Sommigen hebben extra energie! Maar soms  moet je er rekening mee houden dat, na een behandeling, bepaalde symptomen een tijdje erger kunnen zijn of dat je hoofdpijn krijgt of dat je enkele uren erg moe kan zijn.
Dit kan, maar moet niet het gevolg zijn van een behandeling.
Voetreflexologie stimuleert het zelf herstellend vermogen van het lichaam. In het lichaam zitten vaak afvalstoffen opgeslagen, bijvoorbeeld in spieren, pezen, organen. Het lichaam moet deze eerst kwijt voor het nadien optimaal zal kunnen functioneren. Tijdens voetreflexologie maak je deze stoffen vrij en dit kan bepaalde ongemakken geven.
Een goede raad; na een behandeling voetreflexologie  drink je best een behoorlijke hoeveelheid water of kruidenthee, dit versneld het uitscheidingsproces van afvalstoffen.
Voel je na een behandeling dat je extra energie hebt, dan kan je beter niet ’s avonds een afspraak nemen.
Het is daarom ook wenselijk om een eerste behandeling nooit te laten doen voor een belangrijke gebeurtenis. Of een te lange behandeling te krijgen.

Ook studenten, die last hebben van stress en slapeloosheid, in de examenperiode, kunnen veel nut hebben van een behandeling tijdens deze zware periode, dit moeten ze dan wel voorbereiden en voordien al eens een behandeling ondergaan. Een ontspannende behandeling tijdens de examenperiode moet dan ook geen uur duren. Een kwartiertje kan volstaan.

Wanneer is voetreflexologie niet aangewezen?
Bij besmettelijke en met hoge koorts gepaard gaande ziekten. Bij acute ontstekingen in vaat en lymfestelsel. Bij acute botontkalking, Südeck-atrofie, gangreen en grote schimmelvelden. Bij diabetes typ 1, bloedende aambeien, hartkwalen, zware lymfeziekten, donororgaan, zware astma aanvallen, suïcidale neigingen, aids, hiv, aneurysma, nierdialyse, galstenen, epilepsie, drug of alcohol verslaving.
Bij zwangerschap. Voor en na een zwangerschap is voetreflexologie juist heel goed.

Het is belangrijk om te melden indien je; aan auto-immuunziekte hebt, kanker gehad hebt, psychiatrische aandoeningen hebt, een maagring, spiraaltje, prothesen of buisjes in de oren hebt.Bij eelt kan er geen goede voetreflexologie gedaan worden, daarom is een bezoek aan een pedicure bij veel eelt aan te raden. Eeltplekken kunnen wijzen op belasting van bepaalde organen of lichaamszones.